Pregledovanje podatkov

INFORMACIJE O PODATKIH

Ko izberemo podatkovno vrsto iz nabora posameznega statističnega področja se v novem oknu prikažejo podatki za izbor posameznih kategorij za gradnjo statistične podatkovne vrste.
 
Za nazivom statistične vrste se nahaja Povezava "Informacije", kjer se s klikom odpre ločeno pomanjšano okno z informacijami o uporabljenih enotah,  kontaktnih osebah, datumu zadnje objave in viru podatkov.

Povezava "Opombe" pod nazivom statistične vrste pa odpre okno z vsemi definicijami in opombami, ki so vpisane k podatkom in se nanašajo na celotno statistično vrsto, posamezne spremenljivke ali kategorije teh spremenljivk. Če ne vemo točno, katere kategorije moramo izbrati, da bomo izpisali iskane podatke, lahko definicije poiščemo med temi opombami.

Opombe z metodološkimi pojasnili, sortiranje tabele in prijazno tiskanje so ob izpisu podatkov na zaslonu dostopne s pomočjo ikon na desni strani.

Medtem ko ikona "Opombe" prikaže tudi definicije, ki niso označene kot obvezne opombe, se obvezne opombe izpišejo pod podatki.

IZBOR KATEGORIJ

Pri izboru kategorij si pomagamo s tipkama CTRL (izbor nepovezanih kategorij) in SHIFT (izbor povezanih kategorij) in smernimi tipkami ali ukazom "Označi vse". Z ukazom "Prekliči izbor" ponastavimo oz. prekličemo izbor kategorij.

Kategorije znotraj spremenljivk iščemo z vpisom besedila v okno za iskanje kategorij in z ukazom "Poišči". Če označimo možnost "Začetek besede", iščemo samo po začetnem nizu črk, sicer pa iščemo iskani niz ne glede na položaj v besedilu. 

V primeru, da so nazivi kategorij dolgi in manj pregledni, lahko posamezna okna razširimo ali zožimo s pomočjo smernih puščic ob strani oken.

Velikost tabele je zapisana pod seznami kategorij za spremenljivke. Ker je v spletnem vmesniku prikaz omejen na 2000 vrstic in 50 vrstic, moramo v primeru, da želimo izpis večjega števila stolpcev in/ali vrstic ali celotne tabele, kot način izpisa podatkov definirati eno od možnosti za shranjevanje podatkov (htm, cvs, txt, px.)


VRSTE IZPISA PODATKOV

Podatke lahko že pri izboru kategorij izpišemo na različne načine:

 • Prikaz na zaslonu,
 • PC-Axis datoteka (.px) - datoteko odpremo s programom PC -Axis
 • Excel datoteka (.csv) - datoteko odpremo s programom za delo s preglednicami Excel,
 • Excel datoteka (.xls) - datoteko odpremo s programom za delo s preglednicami Excel,
 • Tekstovna datoteka (.txt) – najpreprostejša tekstovna datoteka,
 • Razmejena datoteka brez glave (.csv),
 • HTML datoteka (.htm).

Za prenos podatkov v Excel je najprimernejše shranjevanje v .CSV datoteko, ki jo z Excelom lahko preberemo. V primeru težav z napačnim prikazovanjem nekaterih podatkov v datumski obliki, uporabite izvoz v .XLS datoteko. 


PRIKAZ NA ZASLONU IN UREJANJE OBLIKE TABELE

Podatke v tabeli je možno na zaslonu prikazati in urejati z naslednjimi ukazi:

 • Prikaži tabelo – na zaslonu se nam prikažejo podatki v obliki tabele.
 • Odstrani vrstice s samimi ničlami – ukaz odstrani vrstice, kjer se pojavljajo samo ničle (brez podatkov ali posebnih statističnih znamenj).
 • Zavrti v smeri ure – tabelo pivotiramo tako, da se spremenljivke, ki so v čelu tabele prenesejo v glavo tabele.
 • Zavrti v nasprotni smeri ure – tabelo pivotiramo tako, da se spremenljivke iz glave tabele prenesejo v čelo tabele.
 • Zavrti ročno – odpre se posebno okno za izbor spremenljivk v vrsticah in stolpcih, kjer izbiramo spremenljivke v vrsticah in stolpcih; spremenljivko prenašamo med vrsticami in stolpci tako, da jo označimo in s pomočjo smernih gumbov prenesemo na izbrano mesto. Izbor potrdimo s klikom na gumb "V redu".
 • Vsota spremenljivke – odpre se posebno okno za izbor spremenljivke, ki jo želimo seštevati in prikazati kot agregirano kategorijo znotraj spremenljivke, izbor potrdimo s klikom na gumb "OK".
 • Spremeni prikaz šifer in/ali besedila – določimo, ali naj se ob podatkih izpišejo samo šifre kategorij, samo nazivi ali oboje. Izbor potrdimo s klikom na gumb "OK".

SHRANJEVANJE PODATKOV

Prikaz podatkov na zaslonu omogoča naknadno spremembo oblike tabele, odstranjevanje praznih vrstic, izračun vsot in nato shranjevanje v različne formate. V meniju »Shrani tabelo kot…« imamo možnosti shranjevanja izbranih podatkov v različne formate (.px, .csv, .xls, .txt, .htm).

Pri shranjevanju v Excel datoteko se podatki glede na naš izbor shranijo v format .csv ali .xls. Oba odpremo z programom Excel.


GRAFIKONI

Grafikoni – odpre se okno za grafični prikaz izbranih spremenljivk, kjer izbiramo med različnimi vrstami grafikonov in velikostjo prikaza grafikonov.

Velikost grafikona izberemo in s klikom na ikono za graf se izriše graf v izbrani velikosti (ločljivosti). Za nekatere tipe grafov (npr. populacijska piramida) moramo najprej z ročnim vrtenjem tabele (določanje položaja spremenljivk) definirati pravilno obliko izpisa podatkov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika