Tekoča goriva - količine

Energetska bilanca tekočih goriv (1000 t, TJ), Slovenija, letno

  • OSKRBA IN PORABA:Domača proizvodnja,Uvoz,Izvoz,Mednarodna pomorska skladišča, Spremembe zalog, ... (16)
  • LETO:2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, ... (13)
  • ENERGETSKI VIR:Surova nafta in surovine,Motorni bencin, neosvinčen, Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje, ... (10)
  • ENOTA:1000 t,TJ (2)

© 2012 - 2024 Portal Energetika