Obnovljivi viri energije

Energetska bilanca obnovljivih virov in odpadkov (TJ), Slovenija, letno

  • OSKRBA IN PORABA:Domača proizvodnja,Uvoz,Izvoz,Spremembe zalog, Oskrba z energijo, ... (15)
  • LETO:2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, ... (16)
  • ENERGETSKI VIR:Les in druga trdna biomasa,Deponijski plin,Plin iz čistilnih naprav, ... (11)

© 2012 - 2024 Portal Energetika