Električna energija - količine

Bilanca električne energije na distribucijskem omrežju (MWh), Slovenija, mesečno

 • PREVZEM IN ODJEM:Prevzem - prenosno omrežžje,Prevzem - proizvodnja, Prevzem - proizvodnja OVE, ... (62)
 • MESEC:2014M01,2014M02,2014M03,2014M04,2014M05,2014M06,2014M07,2014M08, , ... (120)

Proizvodnja električne energije na pragu elektrarn (GWh), Slovenija, letno

 • POSTAVKA:Elektrarne po glavni dejavnosti,Samoproizvajalci,Drugi proizvajalci, ... (4)
 • ELEKTRARNA:Hidroelektrarne,Termoelektrarne,Jedrska elektrarna,Sončne elektrarne, ... (6)
 • LETO:2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, ... (23)

Bilanca električne energije na prenosnem omrežju (GWh), Slovenija, letno

 • PREVZEM IN ODJEM:Prevzem - elektrarne v Sloveniji,Prevzem - hidroelektrarne, Prevzem - termoelektrarne, ... (28)
 • LETO:1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001, 2002, ... (34)

Bilanca električne energije na javnem omrežju (GWh), Slovenija, letno

 • PREVZEM IN ODJEM:Prevzem-hidroelektrarne na prenosnem omrežju, Prevzem-male fotovoltaične elektrarne na prenosnem omrežju, ... (16)
 • LETO:1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001, 2002, ... (34)

Bilanca električne energije na javnem omrežju (MWh), Slovenija, mesečno

 • PREVZEM IN ODJEM:Prevzem - DEM na prenosnem omrežju, Prevzem - SEL na prenosnem omrežju, ... (34)
 • MESEC:2012M01,2012M02,2012M03,2012M04,2012M05,2012M06,2012M07,2012M08, , ... (144)

Dejanska delovna moč elektrarn (MW), Slovenija, letno

 • POSTAVKA:Elektrarne po glavni dejavnosti,Samoproizvajalci,Drugi proizvajalci, ... (4)
 • ELEKTRARNE:Hidroelektrarne do vključno 10 MW,Hidroelektrarne nad 10 MW, Termoelektrarne, ... (7)
 • LETO:2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, ... (23)

Končna raba električne energije po sektorjih (GWh), Slovenija, letno

 • POSTAVKA:Končna poraba - Skupaj,Končna poraba - Energetski sektor, Končna poraba - Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, ... (9)
 • LETO:2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, ... (23)

Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu gospodinjskega odjema (%), Slovenija, letno

 • DOBAVITELJ:GEN-I, d.o.o.,ECE d.o.o.,E3, d.o.o.,Energija plus d.o.o., Elektro Energija d.o.o., ... (12)
 • LETO:2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014, 2015, ... (21)

Tržni deleži dobaviteljev električne energije na celotnem maloprodajnem trgu (%), Slovenija, letno

 • DOBAVITELJ:GEN-I, d.o.o.,ECE d.o.o.,Petrol d.d., Ljubljana,Energija plus d.o.o., ... (15)
 • LETO:2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019, ... (17)

Poraba električne energije končnih odjemalcev gospodinjskega odjema (MWh), Slovenija, letno

 • PORABNIŠKA SKUPINA:DA (< 1.000 kWh),DB (1.000 do < 2.500 kWh), (2)
 • LETO:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021, 2022, ... (14)

Poraba električne energije končnih odjemalcev negospodinjskega odjema (MWh), Slovenija, letno

 • PORABNIŠKA SKUPINA:IA (< 20 MWh),IB (20 do < 500 MWh),IC (500 do < 2000 MWh), ID (2000 do < 20000 MWh), ... (6)
 • LETO:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021, 2022, ... (14)

© 2012 - 2024 Portal Energetika