Zemeljski plin - količine

Proizvodnja zemeljskega plina (1000 Sm3), Slovenija, letno

  • POSTAVKA:Zemeljski plin (1)
  • LETO:1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959, 1960, ... (75)

Energetska bilanca zemeljskega plina (mio Sm3, TJ), Slovenija, letno

  • POSTAVKA:Domača proizvodnja,Uvoz,Izvoz,Spremembe zalog,Oskrba z energijo, , ... (23)
  • LETO:2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, ... (23)
  • ENOTA:TJ,mio Sm3 (2)

© 2012 - 2024 Portal Energetika