Električna energija - cene

Cene električne energije za gospodinjstva - skupine odjema (EUR/MWh), Slovenija, letno

 • PORABNIŠKA SKUPINA:DA (< 1.000 kWh),DB (1.000 do < 2.500 kWh), (2)
 • STRUKTURA CENE:Energija,Omrežnina,Dajatve,Trošarina,DDV,Končna cena (6)
 • LETO:2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, ... (19)

Cene električne energije za gospodinjstva - stopnje odjema (EUR/MWh), Slovenija, letno

 • STOPNJA ODJEMA:D1 (I. stopnja),D2 (II. stopnja ),D3 (III. stopnja), D4 (IV. stopnja), ... (5)
 • STRUKTURA CENE:Energija,Omrežnina,Dajatve,Trošarina,DDV,Končna cena (6)
 • LETO:2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014, 2015, ... (15)

Cene električne energije za gospodinjstva - standardne porabniške skupine (EUR/MWh), Slovenija, četrtletno

 • PORABNIŠKA SKUPINA:DA (< 1.000 kWh),DB (1.000 do < 2.500 kWh), (2)
 • STRUKTURA CENE:Energija,Omrežnina,Dajatve,Trošarina,DDV,Končna cena (6)
 • ČETRTLETJE:2008Q1,2008Q2,2008Q3,2008Q4,2009Q1,2009Q2,2009Q3,2009Q4, 2010Q1,2010Q2, ... (65)

Cene električne energije za gospodinjstva - stopnje odjema (EUR/MWh), Slovenija, četrtletno

 • STOPNJA ODJEMA:D1 (I. stopnja),D2 (II. stopnja ),D3 (III. stopnja), D4 (IV. stopnja), ... (5)
 • STRUKTURA CENE:Energija,Omrežnina,Dajatve,Trošarina,DDV,Končna cena (6)
 • ČETRTLETJE:2008Q1,2008Q2,2008Q3,2008Q4,2009Q1,2009Q2,2009Q3,2009Q4, 2010Q1,2010Q2, ... (40)

Cene električne energije za negospodinjstva - standardne porabniške skupine (EUR/MWh), Slovenija, letno

 • PORABNIŠKA SKUPINA:IA (< 20 MWh),IB (20 do < 500 MWh),IC (500 do < 2000 MWh), (3)
 • STRUKTURA CENE:Energija,Omrežnina,Dajatve,Trošarina,DDV,Končna cena (6)
 • LETO:2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017, ... (19)

Cene električne energije za negospodinjstva - standardne porabniške skupine (EUR/MWh), Slovenija, četrtletno

 • PORABNIŠKA SKUPINA:IA (< 20 MWh),IB (20 do < 500 MWh),IC (500 do < 2000 MWh), (3)
 • STRUKTURA CENE:Energija,Omrežnina,Dajatve,Trošarina,DDV,Končna cena (6)
 • ČETRTLETJE:2008Q1,2008Q2,2008Q3,2008Q4,2009Q1,2009Q2,2009Q3,2009Q4, 2010Q1,2010Q2, ... (65)

© 2012 - 2024 Portal Energetika