Aktualne informacije

  • Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2020 in e-poročanje v letu 2021 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2020 najkasneje do konca marca 2021. Poročanje za leto 2021 se bo izvajalo preko novega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-21), ki je že aktiviran v portalu EPOS. Več
  • Poročanje podatkov prevzema in oddaje električne energije na prenosnem omrežju v letu 2021 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča sistemskega operaterja prenosnega omrežja, da je aktiviralo poročilo SOPO-k za mesečno poročanje količinskih podatkov prevzema in oddaje električne energije v/iz prenosnega omrežja ter izgub v omrežju v letu 2021. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2021. Poročila za prvi teden 2021 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motonih vozil je potrebno oddati v petek 8. 1. 2020. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za 52. in 53. teden 2020 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da se zaradi dela prostih dnevov v petek (25. december 2020 in 1. januar 2021) skrajni rok za poročanje tedenskih podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za zadnja dva tedna (52. in 53. teden) leta 2020 preko portala EPOS podaljša na ponedeljek v tednu, ki sledi. V primeru odstotnosti imenovanih odgovornih oseb in njihovih namestnikov poročevalske enote pravočasno sporočijo podatke nove osebe, ki bo izvedel poročanje v tem času. Več
  • Posodobitev aplikacije »Energetsko knjigovodstvo« Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance za poročanje podatkov energetskega knjigovodstva, da se je s 30. 10. 2020 posodobila verzija aplikacije "Energetsko knjigovodstvo". Več
  • Poročanje državnih pomoči za olajšave iz znižanega prispevka OVE+SPTE Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance o aktivaciji obrazca za mesečno poročanje o izplačanih olajšavah za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) v letu 2020. Podatki se poročajo preko portala EPOS na mesečnem nivoju. Več
  • Posodobitev aplikacije »Energetsko knjigovodstvo« Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance za poročanje podatkov energetskega knjigovodstva, da se bo s 1. 6. 2020 posodobila verzija aplikacije "Energetsko knjigovodstvo". Več
  • Poročanje strukture cen pogonskih goriv (Bencin in Dizel) od 15. tedna 2020 Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki spreminja trošarino za bencinsko in dizelsko pogonsko gorivo z dnem 7. aprila 2020. Poročanje tedenske strukture cen naftnih derivatov na ministrstvo preko portala EPOS bo od 15. tedna 2020 že upoštevalo spremenjeno postavko trošarine. Več
  • Poročanje računovodskih izkazov za leto 2019 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja energetskih dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2019 je podaljšan do 31. 5. 2020. Več
  • Zaključitev poročil SODO-k za leto 2019 in e-poročanje v letu 2020 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2019 najkasneje do konca marca 2020. Poročanje za leto 2020 se bo izvajalo preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka SODO-k 18). Več

© 2012 - 2024 Portal Energetika