Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_JP_2_2013) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 21.06.2013
Javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_EGP_1_2014) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 09.05.2014
Javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_EGP_2_2014) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 23.05.2014
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2016 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 08.04.2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 21.04.2017
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 05.04.2019
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 08.05.2020
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2021 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 07.05.2021
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (URE-SUB_PO-SP_2012/01) Energetika Ljubljana d.o.o. 30.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 (URE-SUB_GOS-JS_2012/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 30.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013 (URE-SUB_PO-SP_2013/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 28.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 (URE-SUB_GOS-JS_2013/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 28.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (URE-SUB_GOS-JS_2014/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 20.12.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih v letu 2014 (URE-SUB_PO-SP_2014/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 17.01.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (URE-SUB_GOS-JS_2014/02) Energetika Ljubljana, d.o.o. 20.06.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (16/2012-PO) Energija plus d.o.o. 02.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (16/2012-JS) Energija plus d.o.o. 02.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju(73/2012) Energija plus d.o.o. 28.09.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_16_2013) Energija plus d.o.o. 22.02.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_2013_2) Energija plus d.o.o. 12.07.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (PURE_2014) Energija plus d.o.o. 29.08.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2012) GEN-I, d.o.o. 22.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2012 B) GEN-I, d.o.o. 14.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-1) GEN-I, d.o.o. 18.01.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-2) GEN-I, d.o.o. 19.07.2013
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika