Novica

Cena motornega bencina NMB 95 nespremenjene, cene motornega bencina NMB 98, dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL višje

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 19. aprila 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, ki se vse občutno zvišajo.

 Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€. 

 

V obračunskem obdobju (od 4. do 15. aprila 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se močno zvišale borzne cene vseh naftnih derivatov. V tem času pa se je tečaj € v odnosu na tečaj USD precej okrepil in nekoliko ublažil posledice velikega dviga borznih cen. Rezultat takšnih gibanj so občutno višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.

 

Vlada RS dne je dne 18. aprila 2011 na dopisni seji sprejela sklep o znižanju trošarin za motorne bencine, tako da se maloprodajna cena z dajatvami za motorni bencin NMB 95 ne spremeni, cena za motorni bencin NMB pa se nekoliko zviša. Vlada ni spremenila trošarin na dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL, zato se pri teh dveh naftnih derivatih zvišanje modelskih cen v celoti prelije v zvišanje maloprodajnih cen z dajatvami. 

 

Na osnovi navedenega so spremembe maloprodajnih cen naslednje; cena motornega bencina NMB 95 ne spremeni, cena motornega bencina NMB 98 se zviša za 1 cent/liter, ceni dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL pa se zvišata za 1,7 centa/liter.

 

Nove cene naftnih derivatov veljajo od 19. aprila do 3. maja 2011, ker bo dne 2. maja državni praznik in se tega dne ne bodo izračunavale nove cene, zato bo naslednja sprememba cen šele dne 4. maja 2011.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika