Novica

Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 10 %, dizelskega goriva za 12 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih narasla za 13 %.

Nabavne cene naftnih derivatov so ob koncu 1. četrtletja 2021 ponovno dosegle raven pred naftno krizo leta 2020.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2021.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 1. četrtletju 2021 znašale:

  • 1,089 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,233 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,141 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,896 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,621 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene naftnih derivatov v 1. četrtletju 2021 so se v obdobju treh mesecev (glede na 4. četrtletje 2020) povišale. Cena NBM-95 je bila višja za 10 %, NMB-98 za 9 %, dizelskega goriva za 12 %, UNP – avtoplina za 8 % in cena KOEL višja za 13 %. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, saj so se cene goriv brez davkov in dajatev glede na preteklo četrtletje povišale za 22 % pri NBM-95, za 17 % pri NMB-98, za 25 % pri dizelskem gorivu, za 11 % pri UNP – avtoplinu in za 19 % pri KOEL. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 1. četrtletju 2021 niso spremenjali oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Prav tako se v opazovanem obdobju ni spremenjala trošarina.

Izrazitejši padec cen zaradi naftne krize v drugi četrtini leta 2020 se je odražal na znižanju cen gledano na letni ravni. Tako so se povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v obdobju enega leta (1. četrtletje 2021 glede na 1. četrtletje 2020) znižale pri NMB-95 za 14 %, pri NMB-98 za 12 %, pri dizelskem gorivu za 7 %, pri KOEL za 4 % in pri UNP – avtoplinu za 1 %. Cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega padle za 10 % pri NMB 95, za 5 % pri NMB 98, za 12 % pri dizelskem gorivu, za 5 % KOEL, in za 1 % pri UNP – avtoplinu. Vlada RS je spremembe na nabavnem trgu do popolne liberalizacije cen (do 31. 9. 2020) kompenzirala s prilagajanjem trošarine za bencinsko in dizelsko gorivo. Trošarina za bencinsko gorivo je tako bila v 1. četrtletju nižja za 21 %, za dizelsko gorivo pa nižja za 1 % glede na stanje izpred enega leta.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti od leta 2008 dalje.

Povezava na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika