Novica

Delovanje Meddržavne komisije o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij v NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 40. redni seji sprejela odgovor na sklep Državnega sveta RS v zvezi z delovanjem Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da naj bi skladno s poslovnikom o delu meddržavne komisije, ta zasedala enkrat na leto, pristojnost za sklic pa je izmenična. Meddržavna komisija je pristojna za spremljanje izvajanja meddržavne pogodbe in opravljanje drugih nalog skladno z meddržavno pogodbo, nima pa določenega programa dela. Meddržavna komisija je sestavljena iz predstavnikov slovenske in hrvaške delegacije, vsako delegacijo pa vodi minister, pristojen za energijo.

Vlada še pojasnjuje, da je bilo od zadnjega zasedanja, to je julija 2015, na Hrvaškem več volitev in menjav vlad, kar je vplivalo na to, da ni bilo imenovane hrvaške delegacije meddržavne pogodbe, kot tudi vpliva na potek dela strokovnih organizacij.

Vlada v odgovoru poudarja, da si bo slovenska stran, kljub temu da meddržavna komisija nima programa zasedanja, prizadevala, da bi bilo zasedanje meddržavne komisije izvedeno še v tem letu, glede na to, da je vprašanje priprave programov razgradnje in ravnanja z radioaktivnimi odpadki izrednega pomena.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika