Novica

Določitev višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013, in sicer:

 • za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 evra na m3 odvzete vode;
 • za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih - zdravilišč: 0,092 evra na m3 odvzete vode;
 • za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 evra na m3 odvzete vode;
 • za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 evra na m3 odvzete vode;
 • za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0919 evra na m3 odvzete vode;
 • za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00738 evra na m3 odvzete vode;
 • za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,1009 evra na m3 odvzete vode;
 • za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z močjo enako ali večjo kot 10 MW: 1,8127 evra na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
 • za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,2361 evra na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
 • za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1948 evra na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
 • za pridobivanje toplote: 0,974 evra na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
 • za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 evra na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
 • za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 evra na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
 • za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 evra na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;
 • za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 evra na m2 površine vodnega dobra, namenjena komercialnemu ribolovu;
 • za rabo naplavin: 3,1 evra na m3 odvzetega proda in 13,9 evra na m3 odvzete mivke;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,345 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1.000.000 m2 za plovila: 0,25 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10.000.000 m2 za plovila: 0,0128 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1.000.000 m2,na območju vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč za plovila: 2,07 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih: 0,345 evra na m2 površine vodnega zemljišča;
 • za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597 evra na m2 površine vodnega zemljišča.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 2013. Predvidevamo, da bo v letu 2013 celotni priliv iz naslova vodnih povračil znašal približno 30,2 milijonov evrov.  Proračunski uporabnik bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki bo skladno z Zakonom o vodah sredstva namensko porabilo za projekte izgradnje vodne infrastrukture in sofinanciranje kohezijskih projektov skladno s programom vodnega sklada in operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture.


© 2012 - 2024 Portal Energetika