Novica

DPN za prenosni plinovod Lendava – Kidričevo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod Lendava – Kidričevo, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.


Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občin Lendava, Velika Polana, Črenšovci, Razkrižje, Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Juršinci, Hajdina, Videm, Kidričevo in mestne občine Ptuj.

Večji del bodoče trase načrtovanega plinovoda je načrtovan vzporedno z že obstoječim R 15, odstopanja se predvidena na območju Ptuja, Ljutomera in Lendave, kjer bo v prostor proti meji z Madžarsko, umeščen tudi popolnoma nov plinski koridor.

Načrtovani prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo predstavlja slovenski odsek mednarodnega tranzitnega plinovoda, preko katerega bo v zahodno Evropo pritekel zemeljski plin ruskega izvora. Na madžarski odsek plinovoda bo načrtovani plinovod M9 priključen na slovensko madžarski meji na območju Lendave in se bo na kompresorski postaji Kidričevo priključil na slovensko prenosno plinovodno omrežje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika