Novica

DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom najustreznejše rešitve za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34.

Energetska agencija za Podravje že osmo leto nudi občinam celovito energetsko upravljanje in pomaga pri načrtovanju energetskega razvoja.

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom najustreznejše rešitve za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34.  Vlada RS je kot najustreznejšo rešitev za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov potrdila rešitev po obstoječem koridorju, na območju akumulacije Vogršček pa po trasi obstoječega koridorja in južno od le-tega, po grebenu Rafotišča.

Pri nadaljnjem načrtovanju prostorske ureditve je treba upoštevati:

  • pogoje gradnje v območjih omejitev pri prečkanjih infrastrukturnih omrežij in vodotokov, prečkanja preko ploskovnih pojavov v prostoru (zamočvirjena, poplavna, nestabilna,… območja) in v območjih varovanja narave,
  • omilitvene in zaščitne ukrepe v času gradnje in v času obratovanja, ki bodo podani v okoljskem poročilu in
  • predvidene ukrepe spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana.


Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika