Novica

Državni sekretar mag. Bojan Kumer v Krškem

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na tradicionalnem Srečanju OVE in SPTE proizvajalcev električne energije, na Vrbini pri Krškem, ki se ga je z Ministrstva za infrastrukturo in prostor udeležil državni sekretar mag. Bojan Kumer, so številni udeleženci lahko prisluhnili nekaterim ciljem energetske politike naše države, predvsem usmeritvam v investicije proizvodnih naprav (OVE in SPTE).

Državni sekretar je v svojem nastopu kot ključne cilje Slovenije na področju energetske politike izpostavil zanesljivost oskrbe z energijo in energetskimi storitvami, konkurenčnost družbe in gospodarstva, okoljsko trajnost in boj proti podnebnim spremembam. Do leta 2020 so prizadevanja usmerjena predvsem v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za 4 %,  izboljšanje energetske učinkovitosti za približno 20 % in povišanje deleža obnovljivih virov energije za cca 25 %.
 
Z vidika koristi, obveznosti in priložnosti za zagon gospodarstva so prednostna področja, ki jim je v danih okoliščinah zavezano MzIP:

  • učinkovita raba energije (URE),
  • izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) ter
  • nadaljnji razvoj omrežij za distribucijo električne energije.

Mag. Kumer je predstavil zlasti področje obnovljivih virov energije, še posebej novelacijo Akcijskega načrta za učinkovito rabo obnovljivih virov energije AN OVE. V razpravi je odgovarjal na številna vprašanja udeležencev srečanja, predvsem o tem, kakšno je izvajanje AN OVE, kako dosegamo zastavljene cilje, ali se morda oblikujejo alternativni scenariji za doseganje nacionalnega cilja OVE ter predvsem kako prerazporediti breme stroškov doseganja cilja OVE, obenem pa današnjo priložnost izkoristil za pozorno zaznavo predlogov in usmeritev, ki so jih izpostavili udeleženci. 
 
Državni sekretar se je zavezal h konstruktivnemu dialogu z vsemi deležniki v procesih oblikovanja energetskih rešitev naše države.


© 2012 - 2024 Portal Energetika