Novica

Evropska Komisija objavila nove smernice za državne pomoči za varstvo okolja in energije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Evropska komisija je sprejela nova pravila o državnih pomočeh za projekte na področju varstva okolja in energije. Smernice so namenjene podpori državam članicam pri doseganju njihovih podnebnih ciljev za leto 2020, ki se nanašajo na izkrivljanje trga, ki lahko nastane pri subvencijah za obnovljive vire energije (OVE). V ta namen smernice spodbujajo postopni prehod na tržno podporo za OVE. Smernice vključujejo tudi merila o tem, kako lahko države članice razbremenijo energetsko intenzivna podjetja, ki so še posebej izpostavljena mednarodni konkurenci, preko zmanjšanja dajatev za podporo OVE. Smernice vključujejo tudi nove določbe o pomočeh za energetsko infrastrukturo in proizvodne zmogljivosti za okrepitev notranjega energetskega trga in zagotovitev zanesljivosti oskrbe.


Evropska komisija je včeraj objavila besedilo smernic za državne pomoči s področja okolja in energetike. Same smernice bodo uradno objavljenje v naslednjih tednih v Uradnem listu EU.

Izredna rast obnovljivih virov energije v zadnjih letih, delno zaradi državnih podpor, je prispevala k napredku na področju doseganja okoljskih ciljev, hkrati pa povzročila tudi resne motnje trga in večje stroške za potrošnike. Evrospka Komisija je ta dejstva upoštevala pri določitvi novih smernic, ki bodo veljale od 1. julija 2014 do konca leta 2020.

 


Glavne značilnosti smernic vključujejo:

  • Postopno uvajanje tržnih mehanizmov: Nekatere tehnologije obnovljivih virov energije so dosegle stopnjo zrelosti, ki jim omogoča vključitev v trg. Za povečanje stroškovne učinkovitosti in omejitev motenj nove smernice predvidevajo postopno uvajanje konkurenčnih javnih postopkov za dodelitev državnih podpor, hkrati pa državam članicam omogočajo možnost upoštevanja nacionalnih okoliščin. Pilotna faza v letih 2015 in 2016 bo omogočila, da se testira uvajanje konkurenčnih javnih razpisov za manjši delež novih proizvodnih zmogljivosti s področja električne energije. Smernice predvidevajo tudi postopno zamenjavo sistema zagotovljenih odkupnih cen z odkupnimi premijami (obratovalimi podporami za tekoče poslovanje), ki izpostavljajo obnovljive vire energije tržnim razmeram. Majhne proizvodne naprave bo še vedno mogoče podpreti s sistemom odkupnih cen oz. enakovrednimi oblikami podpore. Poleg tega se pravila ne nanašajo na že delujoče podporne sheme, ki so bili odobrene v okviru obstoječih pravil.
  • Spodbujanje konkurenčnosti evropske industrije: Prispevki za financiranje podpor za obnovljive vire energije predstavljajo vedno večji delež končnega računa za energijo za sektor industrije. To še posebej predstavlja precejšnje breme za nekatera energetsko intenzivna podjetja, ki so izpostavljena močni mednarodni konkurenci. Smernice zato omogočajo zmanjšanje obremenitev za omejeno število energetsko intenzivnih sektorjev v vsej EU. Državam članicam pa bo dovoljeno tudi, da se zmanjšajo bremena za zelo energetsko intenzivna podjetja v ostalih sektorjih.
  • Podpiranje čezmejne energetske infrastrukture za pospeševanja enotnega evropskega energetskega trga: Nove smernice vključujejo merila za podporo energetski infrastrukturi, ki se osredotoča na projekte za izboljšanje čezmejnega prenosa energije in spodbujanje infrastrukture v manj razvitih evropskih regijah.
  • Dodatna novost je omogočanje pomoči za zagotovitev potrebne proizvodnje električne energije, kadar obstaja tveganje nezadostnih proizvodnih zmogljivosti električne energije. To bo državam članicam omogočilo uvedbo tako imenovanih “zmogljivostnih mehanizmov", ki bodo omogočali spodbujanje izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti, preprečevali zaustavitve obstoječih proizvodnih enot ali nagrajevanje potrošnikov za zmanjšanje porabe električne energije v času koničnih obremenitev.

Sočasno bo Komisija poenostavila tudi postopke za izvajanje nekaterih ukrepov pomoči na področju varstva okolja in energije. Za več kategorij ukrepov v okviru okoljskih in energetskih pomoči je previdena vključitev v prihodnji reviziji Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. To bo javnim organom omogočilo lažje in hitrejše izvajanje teh ukrepov, saj zanje ne bo potrebno pridobiti predhodne odobritve s strani Evropske Komisije. Primeri teh ukrepov vključuje nekatere oblike pomoči za spodbujanje obnovljivih virov energije ali daljinskega ogrevanja, za čiščenje onesnaženih območij ali za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah.

Smernice so dostopne na povezavi:


Podrobnejše informacije na spletnih straneh Evropske komisije

 

Vir: EK

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika