Novica

Forum energetskega prava

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Državni sekretar mag. Klemen Potisek, je včeraj v okviru 6. foruma energetskega prava na Brdu pri Kranju, nagovoril udeležence posveta in med drugim poudaril, da je varstvo potrošnikov eno izmed najbolj pomembnih načel v letu 2014 sprejetega in uveljavljenega Energetskega zakona.

Državni sekretar je poudaril, da je Ministrstvo za infrastrukturo po sprejetju Energetskega zakona že pripravilo in objavilo kar nekaj podzakonskih predpisov za izvrševanje določb EZ-1 ter aktivno pristopilo k pripravi Energetskega koncepta Slovenije in ob tem dodal, da je vseh podzakonskih aktov, ki jih mora vlada ali ministrstvo v tem kontekstu še pripraviti, ogromno. To je zagotovo ena izmed vsebin, "za katere si želimo, da bi morda pretirano podzakonsko urejanje z drugačnim pristopom lahko  zmanjšali in poenostavili, ne da bi posegali v prenos zahtevanih vsebin iz direktiv" je poudaril mag. Potisek.

Varstvo potrošnikov je eno izmed najbolj pomembnih načel EZ-1 in EU politike in v luči tega dejstva bo uskladitev EZ-1 z Zakonom o izvensodnem reševanju sporov v mesecu novembru letošnjega leta pomembno prispevala k poenotenju varstva potrošnikov na vseh gospodarskih področjih. Potrošniki - končni odjemalci naj bi dobili vse informacije, povezane z njihovimi pravicami in možnostjo uveljavljanja zahtevkov, tako na enotni kontaktni točki Agencije za energijo, kot na spletni strani posameznega dobavitelja ter tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer bo objavljen tudi seznam institucij, ki bodo izpolnjevale pogoje za razreševanje izvensodnih sporov na področju energetike.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika