Novica

Imenovan nov predsednik sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na 2. redni seji dne 2. 6. 2022 Državnemu zboru Republike Slovenije predlagala imenovanje dr. Franca Žlahtiča za novega predsednika sveta Agencije za energijo.

Energetski zakon (EZ-1) podrobneje predpisuje postopek imenovanja predsednika in članov sveta Agencije za energijo. V skladu z določbami prvega, drugega in osmega odstavka 392. člena Energetskega zakona ima svet agencije predsednika in pet članov, katere imenuje in razrešuje Državni zbor in sicer za obdobje šestih let.

Agencija za energijo je nacionalni energetski regulativni organ Republike Slovenije, ki usmerja in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na s področja trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. Agencija je  odgovorna tudi za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom, oblikovanje cen toplote, potrjevanje naložbenih načrtov elektrooperaterjev in operaterjev sistemov zemeljskega plina ter naloge s področja učinkovite rabe energije.

V letu 2020 je bila za predsednico sveta agencije imenovana dr. Romana Jordan (s trajanjem mandata od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2026), ki je predčasno odstopila z dnem 23. 8. 2021, zato je bilo potrebno izpeljati postopek za pridobitev kandidatov za njeno zamenjavo in potrebno imenovati novega predsednika sveta agencije.

Skladno z zakonodajo je minister, pristojen za energijo, v Uradnem listu objavil poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika sveta agencije, za katerega sta bili oddani dve vlogi.

Vlada državnemu zboru predlaga, da se za preostanek mandata razrešene predsednice dr. Romane Jordan za novega predsednika sveta Agencije za energijo imenuje dr. Franc Žlahtič.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika