Novica

Imenovanje direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je dr. Andreja Stritarja imenovala za direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, organa v sestavi v Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Dr. Andrej Stritar nastopi položaj direktorja 1. maja 2014 za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo šestih let.

Za direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje direktorjev vladnih služb je bil na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve dne 17. 01. 2014 objavljen javni natečaj za direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Dr. Andrej Stritar je izpolnjeval vse pogoje natečaja. Ima ustrezne delovne izkušnje. Je doktor znanosti s področja jedrske tehnike in odlično pozna delovno področje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Organiziral je okoli dvajset mednarodnih konferenc z udeležbo po več kot 100 udeležencev. Leta 2013 je bil predsednik velike evropske konference jedrskih regulatorjev v Bruslju Nuclear Safety in Europe, oktobra pa je kot vabljeni predavatelj predstavljal delo evropskih nuklearnih regulatorjev na konferenci o EU jedrskih raziskavah v Vilniusu.

Kot strokovnjak je sodeloval v več mednarodnih misijah pri pregledovanju urejenosti področja jedrske varnosti v različnih državah. Bil je član misij na Kitajskem in v Abu Dhabiju, leta 2012 je vodil dvotedensko misijo s 15 strokovnjaki, ki je pregledovala stanje na Slovaškem, leta 2014 pa naj bi jeseni vodil tovrstno misijo na Nizozemskem.

Leta 1991 je bil pobudnik ustanovitve in prvi predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. V njem je bil aktiven vse do leta 2003. Zadnji dve leti je temu združenju predsedoval. V letih 2006 in 2007 je vodil slovensko delegacijo v Board of Governors Mendarodne agencije za atomsko energijo. Več let je vodil Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, od 26. 02. 2014 pa opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja.

Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, je na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi ugotovila, da je dr. Andrej Stritar primeren kandidat za navedeni položaj.

Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika