Novica

Informacija o izvedenih aktivnostih o sodelovanju Republike Slovenije z Japonsko agencijo NEDO

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na današnji 159. redni seji sprejela Informacijo o izvedenih aktivnostih o sodelovanju Republike Slovenije z Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije.

S podpisom krovnih sporazumov dne 25. 11. 2016 je projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti, pri katerem sodelujejo Republika Slovenija, Sistemski operater prenosa elektroenergetskega omrežja – ELES in japonska Agencija za  napredne energetske in industrijske tehnologije - NEDO (v nadaljevanju projekt) prešel v fazo izvedbe.

Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi, pri čemer se je s podpisom krovnih sporazumov pričela izvedba prve faze in priprava vsebin druge faze. Predstavniki Vlade RS so redno preverjali stanje izvajanja projekta.

Na pogovorih z državnimi sekretarji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance, Operaterjem ELES, japonsko Agencijo NEDO in japonskim podjetjem Hitachi  v januarju in juliju 2017 se je preverjalo stanje prve faze projekta, stanje priprave druge faze in iskalo rešitev »davčne« problematike.

V začetnem obdobju izvajanja so bile pripravljene natančne specifikacije vsebin. Na japonski strani je nato sledil podpis pogodbe o izvajanju med Agencijo NEDO in Hitachijem. Na slovenski strani je ELES sklenil dva dogovora o uporabi infrastrukture z distribucijskima podjetjema Elektro Celje in Elektro Maribor. Sledil je podpis pogodb z vsemi izvajalci na projektu. S tem je lahko projekt prešel v operativno izvedbo.

V juliju 2017 je bila nameščena strojna oprema v Centru za storitve v oblaku v Klečah, z avgustom 2017 pa so se začele namestitve opreme v elektroenergetsko omrežje.

Delo v prvi fazi poteka dobro in v skladu s terminskim načrtom. Do konca leta 2017 se načrtuje namestitev vse opreme v omrežje. Oktobra 2017 je bil nameščen prvi regulacijski transformator slovenskega proizvajalca, kar bo predstavljalo poseben mejnik v projektu.  

V skladu s krovnimi dogovori iz novembra 2016 se pripravlja vsebina druge faze projekta s ciljem, da se krovni dogovor med partnerji podpiše do februarja 2018.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika