Novica

Izdana sprememba pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije obnovljivih virov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo, pristojno za energijo je izdalo Pravnilnik o spremembah Pravnilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2023.

Pravilnik stopi v veljavo 28. januarja 2023.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v peti točki 7. člena določa, da minister predpiše način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov.

Pravilnik podrobneje ureja način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, katere določbe tudi prenaša v nacionalno zakonodajo.

Sprememba pravilnika je bila potrebna zaradi spremembe direktive, ki je bila sprejemenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/759 z dne 14. decembra 2021 o spremembi Priloge VII k Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja za hlajenje in daljinsko hlajenje.

V pravilniku se Priloga 2 zamenja s Prilogo iz Uredbe EU 2022/759, ki poleg metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov iz toplotnih črpalk, ki se uporabljajo za ogrevanje, dodatno ureja še način izračuna energije iz obnovljivih virov iz toplotnih črpalk, ki se uporabljajo za hlajenje.

Povezava na sprejet pravilnik

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika