Novica

Izdana sprememba Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 51. redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, ki je potrebna zaradi podaljšanja omejitev cen električne energije za gospodinjske, male poslovne odjemalce ter mikro, mala in srednja podjetja do konca leta 2023. Spremenjena uredba tako tudi ukrep nadomestil podaljšuje do konca leta 2023.

Uredba ureja določitev načina in postopka izplačila primernega nadomestila škode do 31. decembra 2023, ki nastaja dobaviteljem električne energije zaradi regulacije maloprodajne cene za določene upravičence.

Z omejitvijo drobnoprodajnih cen je vlada dobaviteljem povzročila škodo, saj je cene omejila na nižji nivo, kot bi ga verjetno dobavitelji določili sami glede na svoje nakupne in proizvodne stroške ter ceno in razmere na maloprodajnem in na veleprodajnem trgu. Vlada pa je upoštevala, so dobavitelji, ki razpolagajo s proizvodnjo v Sloveniji, glede tega v drugačnem položaju in zanje uporabila drugačen ukrep.

Ob spremembi uredbe se bo izvedel tudi prehod iz mesečnega na dvomesečni obračun, zaradi manjše administrativne obremenjenosti vpletenih. Dobavitelji električne energije na dvomesečni ravni do 20. delovnega dne v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu dobave iz zahtevka, glede katerega veljajo regulirane maloprodajne cene, pri operaterju trga vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila.

Borzen na podlagi vloženega, popolnega zahtevka ter popolnih podatkov elektrooperaterjev oziroma drugih pozvanih oseb v roku 15 delovnih dni izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost ter višino nadomestila ter v roku desetih delovnih dni od dokončnosti odločbe izvede izplačilo nadomestila dobaviteljem električne energije. Iz člena je v obrazložitev dodano pojasnilo, da se izplačilo izvede ob pogoju, da so sredstva zagotovljena.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika