Novica

Izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je z družbo INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., sklenila Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 4. 7. 2005.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji sklenila Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z družbo INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

S tem aneksom se veljavnost pogodbe, ki se izteče 3.7. 2016, podaljša za eno leto, in sicer do sprejema nove Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb na območju koncesije in na vplivnem območju koncesije za energetsko izkoriščanje vodnega potenciala Spodnje Save, ki je v postopku medresorskega usklajevanja.

 

INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

  • ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
  • obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
  • obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
  • izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
  • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika