Novica

Javni poziv Eko sklada za finančne spodbude za podjetja

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 65/2018 objavil nov javni poziv za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike v obliki finančnih spodbud (nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero) za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Na voljo je skupaj 9,0 mio EUR sredstev.

Sredstva se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti.

Predmet javnega poziva 51FS-PO18 so finančne spodbude za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije, ki so dodeljene v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči do 200.000 EUR. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Spodbude so na voljo za enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
 • toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
 • toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
 • zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
 • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
 • optimizacija sistema ogrevanja
 • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
 • gradnja skoraj nič-energijske stavbe
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
 • uvedba sistema upravljanja z energijo
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
 • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Skupna višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4,0 mio EUR. Višina sredstev za kredite znaša 5,0 mio EUR. Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Podrobnosti

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika