Novica

Konferenca "Finančno, energetsko in okoljsko učinkovita javna razsvetljava"

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013, se letos uspešno zaključuje triletni projekt z naslovom OCR - Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem. V projektu, kot projektni vodja sodeluje Energetska agencija za Podravje, ki je 17. aprila v Mariboru, ob zaključku projekta, pripravila konferenco o finančno, energetsko in okoljsko učinkoviti javni razsvetljavi.

Foto: Energap

Ob zaključku projekta OCR je Energetska agencija za Podravje, 17. aprila 2014, v hotelu Habakuk v Mariboru organizirala konferenco o finančno, energetsko in okoljsko učinkoviti javni razsvetljavi. Na konferenci sta bila prisotna tudi župan mesta Zalokaroš in župan občine Starše. Predstavniki partnerskih mest ter drugi strokovnjaki so na dogodku predstavili postopke pravilne izpeljave javno zasebnega partnerstva, pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev in druge možnosti pridobivanja finančnih sredstev za energetsko prenovo javne razsvetljave. Zanimivo je bilo slišati predstavitev rezultatov projekta glede energetske sanacije javne razsvetljave in uporabe modernih, nadzorno regulacijskih sistemov v občini Starše in Zalakaroš. Pred konferenčno dvorano je bil možen tudi ogled novosti s področja javne razsvetljave, ki so bile predstavljene na sejmu Light+building, aprila 2014, v Frankfurtu.

V projektu OCR sodeluje 6 projektnih partnerjev iz dveh držav (Slovenije in Madžarske): Energetska agencija za Podravje, Univerza v Mariboru, Občina Starše, dva partnerja iz mesta Zalakaros in Prostovoljno Gasilsko Društvo mesta Vašvar. Cilj projekta je ureditev energetsko učinkovite in okolju prijazne javne razsvetljave v občini Starše in Zalakaroš. S čezmejnim sodelovanjem želimo prispevati k izmenjavi kadrov, znanja, izkušenj in primerov dobrih praks ter vključenosti v raziskovalno dejavnost šol in lokalnega okolja. S tem ozaveščamo tudi prebivalce na tem čezmejnem prostoru, da je to področje inovativno, zdravo in naravno dragoceno za življenje in delo.

V okviru projekta so bile v občini Starše in v mestu Zalakaroš zamenjane dotrajane stare svetilke javne razsvetljave z novimi LED svetilkami. Prve meritve kažejo, da se je zmanjšala  raba električne energije za najmanj 60 %. Temu posledično sledi tudi zmanjšanje izpustov CO2 in seveda stroškov. Prav tako se je na obeh sistemih zgradilo multifunkcijsko omrežje za nadzor in regulacijo, ki hkrati omogoča uporabo sistema za namene izobraževanja.

V mesecu aprilu 2014 so bile izvedene prve šole v naravi in izmenjava učencev. V okviru izmenjave učencev je Mesto Zalakaroš obiskalo preko 150 otrok iz Maribora in okolice, občino Starše pa več kot 50 otrok iz Zalakaroša. Učenci so si ogledali nove svetilke in imeli učne delavnice o varčni razsvetljavi in njenih pozitivnih vplivih na okolje. Ob obisku so se učenci seznanili tudi s pomenom meddržavnega sodelovanja in o krepitvi vezi, ker v mejnem področju živita tako slovenska kot tudi madžarska manjšina.

S projektom smo skušali lokalne skupnosti spremeniti v raziskovalno okolje in s čezmejnim delovanjem doseči boljše pogoje za bivanje prebivalcev, urediti možnost izobraževanja na prostem, omogočiti pogoje raziskovalcem ter spodbujati čezmejno sodelovanje strokovnjakov iz Madžarske in Slovenije.


Vir: Energap© 2012 - 2024 Portal Energetika