Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 2. trimesečju 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo trimesečje (april - junij) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 9 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu znižala za 2 %, za negospodinjske porabnike pa za 13 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 2. trimesečje (april - junij) leta 2020.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2020 znašala 58,6 EUR/MWh in se glede na 1. trimesečje 2020 ni spremenila. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2020 glede na 2. trimesečjem 2019) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 5 %.

Postavka cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 15,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala v povprečju za 21 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2020 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju ni spreminjala.

V 2. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene znašal 44,3 %, delež omrežnine 26,3 %, delež dajatev v energetiki 8,4 %, delež trošarine 3,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2020 znašala 32,3 EUR/MWh in je bila za 7 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 9 %.

Cena energenta zemeljskega plina je v 2. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 18,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 13 %. Omrežnina je znašala 4,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 7 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. trimesečju 2020 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je 3 % manj v enakem obdobju preteklega leta. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 6 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

V 2. trimesečju 2020 je delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 70,2 %, delež omrežnine 17,3 %, delež dajatev v energetiki 9,8 % in delež trošarine 2,7 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika