Novica

Najustreznejša rešitev v postopku priprave DPN za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji potrdila najustreznejšo varianto poteka prenosnega plinovoda M9 Lendava–Kidričevo.

Vlada RS je kot najustreznejšo varianto poteka prenosnega plinovoda M9 Lendava–Kidričevo potrdila rešitev po koridorju, ki v večjem delu trase poteka vzporedno s koridorjem že obstoječega prenosnega plinovoda R15 Lendava–Kidričevo v osnovni širini 50 m na vsako stran. Izjeme so na odsekih Pince–Lendava, kjer ni obstoječega plinovoda in predlagan koridor sledi koridorju obstoječe avtoceste na južni strani, na območju naselja Noršinci pri Ljutomeru, kjer poteka predlagan koridor južno od naselja in na območju naselja Ptuj, kateremu se koridor ogne in poteka južno skozi naselje Spuhlja ter s podvrtavanjem prečka Ptujsko jezero.

Načrtovani prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo bo zagotovil dodatno mednarodno plinovodno povezavo, ki bo omogočala tranzit zemeljskega plina med vzhodom in zahodom ter hkrati predstavlja dodatno transportno pot in nov vir za povečano učinkovitost in zanesljivost oskrbe domačega trga z zemeljskim plinom. Na madžarski odsek plinovoda bo načrtovani plinovod M9 priključen na slovensko madžarski meji na območju Lendave in se bo na kompresorski postaji Kidričevo priključil na slovensko prenosno plinovodno omrežje.

Gradnja načrtovanega plinovoda obsega polaganje nove plinovodne cevi dolžine približno 70 km, premera DN 1200 mm in tlaka do vključno 100 bar ter izgradnjo vseh potrebnih spremljajočih objektov (zaporne postaje, merilno regulacijske postaje ipd.). Glavni objekti oziroma sestavni deli načrtovanega plinovoda so:

  • plinovodna cev s katodno zaščito dolžine ca 70 km;
  • mejno merilna regulacijska postaje v bližini kraja Pince;
  • kompresorska postaja v Kidričevem.

Povezane vsebine:


© 2012 - 2024 Portal Energetika