Novica

Nova Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14) in s soglasjem Agencije za energijo je Borzen, d.o.o. izdal Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko, ki začnejo veljati 1. januarja 2015.

Izravnalni trg z elektriko je tehnološko podprta organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način. Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja preko trgovalne aplikacije, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo elektrike, preko katere sistemski operater kupuje in prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema.

Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko urejajo način izvajanja izravnalnega trga z elektriko predvsem: organiziranje izravnalnega trga, članstvo na izravnalnem trgu, način sodelovanja na izravnalnem trgu, poročanje in obveščanje o izravnalnem trgu in obračun in finančno poravnavo poslov, sklenjenih na izravnalnem trgu.

Borzen organizira izravnalni trg z elektriko v Republiki Sloveniji kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, pri čemer sta njegovi temeljni funkciji postavitev pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko na podlagi javnega pooblastila in izvajanje izravnalnega trga na pregleden ter ekonomsko čim bolj učinkovit način.

Pravila so objavljena v Uradnem listu RS št. 97/2014. Več informacij

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika