Novica

Obratovanje NEK za mesec april 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Nuklearna elektrarna Krško je objavila poročilo o delovanju NEK v aprilu 2014. V tem mesecu je jedrska elektrarna proizvedla 524926,0 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja.

NEK je v aprilu oddala v elektroenergetsko omrežje 500025,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,1% večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,6 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 1,94 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,0042 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,029 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,1 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,38 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi (2,607 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.


Vir: NEK© 2012 - 2024 Portal Energetika