Novica

Obvestilo SODO odjemalcem električne energije o izvedbi znižanja obračunske moči zaradi posledic žleda

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Družba SODO d. o. o., sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, je objavila obvestilo odjemalcem električne energije o izvedbi znižanja obračunske moči zaradi posledic žleda.

V skladu z 9. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014) in trenutnim delom na usklajevanju podatkov ter pripravi izvedbe spremenjenega obračuna uporabe omrežja in prispevkov, je družba SODO za odjemalce in dobavitelje električne energije objavila obvestilo o znižanju obračunske moči zaradi posledic žleda za čas, ko je bila oskrba z električno energijo iz javnega omrežja prekinjena ali zagotovljena s pomočjo agregatov, priključenih na javno elektrodistribucijsko omrežje.

 

Za čas, ko je bila v Sloveniji zaradi posledic žleda oskrba z električno energijo iz javnega omrežja prekinjena ali zagotovljena s pomočjo agregatov, priključenih na javno elektrodistribucijsko omrežje, obračunska moč ne bo zaračunana.

Za ta čas obračunska moč ne bo zaračunana za omrežnino in prispevek za OVE in SPTE, sorazmerno številu dni v mesecu ter zaokrožena na celo število v kilovatih (kW).

Znižanje obračunske moči bo izvedeno po ureditvi evidenc o času prekinitve oskrbe in zagotovitvi oskrbe iz agregatov ter zagotovitvi ustrezne podpore izvedbi obračuna. Do takrat bo obračunska moč obračunana nespremenjeno.

Znižanje prispevka za OVE in SPTE je bilo z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dogovorjeno glede na določbe 7. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 2/2009) in 3. člena Akta o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 4/2013).

Vir: SODO


© 2012 - 2024 Portal Energetika