Novica

Odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreje Katič v zvezi z dokumentacijo projekta izgradnje TEŠ 6

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreje Katič v zvezi z dokumentacijo projekta izgradnje TEŠ 6.

Poslanka sprašuje Vlado RS ali je njej in pristojnim ministrstvom družba TEŠ d.o.o dne 29. 10. 2013 posredovala Novelacijo investicijskega programa NIP6.

V odgovoru Vlada RS navaja, da je omenjeni dokument prejela.

Poslanka še sprašuje ali so Vlada ali pristojna ministrstva prejela določene dokumente oziroma dopise v zvezi s projektom TEŠ 6, ki naj bi bili posredovani iz TEŠ d.o.o. in zaprosila, da se ji ti dokumenti tudi posredujejo.

Vlada je dopise priložila odgovoru, v katerem je pojasnjeno, koliko časa je bilo TEŠ-u potrebno, da je pripravil dokument NIP6, ki bi temeljil na vhodnih podatkih in predpostavkah, ki so usklajene med družbami HSE, TEŠ, Premogovnikom Velenje in SDH.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika