Novica

Odgovor vlade Evropski komisiji v zvezi z vzpostavitvijo okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo v pravni red

⇒ Energetika ⇒ Politika EU


Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2011)D/21290 z dne 25. 11. 2011 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2011/0349).

Vlada odgovarja, da so vse zakonske podlage za prenos Direktive 2009/125/ES pripravljene in jih je vlada tudi že potrdila, vendar pa je zaradi predčasnega prenehanja mandatne dobe Državnega zbora postopek potrebno ponoviti v novem Državnem zboru. Ministrstvo za gospodarstvo bo Evropsko komisijo redno obveščalo o napredku pri sprejemanju ukrepov za odpravo navedene kršitve in si prizadevalo za čimprejšnji prenos direktive v slovenski pravni red.


© 2012 - 2024 Portal Energetika