Novica

Odprava napake na DV 2 x 110 kV Ajdovščina – Divača I in II

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Družba ELES, sistemski operater prenosnega omrežja, bo v nedeljo, 21. septembra 2014, izvajal nujno potrebna popravila na daljnovodu (DV) 2 x 110 kV Ajdovščina–Divača I in II. Na daljnovodu je prišlo do pretrganja opleta strelovodne vrvi zaradi udara strele. Napako je treba odpraviti čim prej, saj se zaradi zunanjih vplivov dnevno povečuje verjetnost izpada edinega daljnovoda za področje severne Primorske. Dela na DV bodo potekala v jutranjem času od 6. do 9. ure. V primeru slabega vremena oziroma neugodnih izrednih okoliščin bodo dela na DV prestavljena na rezervni termin, in sicer nedeljo, 28. septembra 2014.

Iz družbe ELES obveščajo vse odjemalce električne energije na območju severne Primorske, da bodo v nedeljo, 21. septembra 2014, od 6. do 9. ure zjutraj potekala nujno potreba popravila na DV 2 x 110 kV Ajdovščina–Divača I in II. Na DV je prišlo do pretrganja opleta strelovodne vrvi, zaradi udara strele. Okvaro morajo v družbi ELES odpraviti, saj bodo s tem preprečiti morebitni izpad DV zaradi širitve okvare, ki bi z zelo veliko verjetnostjo povzročil izpad napajanja vsega odjema na območju severne Primorske. V tem primeru bi ponovna vzpostavitev napajanja in odprava okvare trajali bistveno dlje časa, kot če odpravo okvare izvedejo načrtovano. Poleg tega po tem DV poteka zmogljiva optična komunikacijska povezava s severno Primorsko, ki je zaradi okvare ravno tako ogrožena. Njena prekinitev bi v precejšnji meri tudi okrnila možnosti izmenjave podatkov severne Primorske s preostalo Slovenijo. Hitra in učinkovita odprava napake je še toliko bolj pomembna, saj DV predstavlja edino napajalno povezavo z električno energijo za odjemalce na območju severne Primorske in ne nazadnje tudi komunikacijsko povezavo s prestalo Slovenijo. Zato si bodo v družbi ELES prizadevali za čim hitrejšo odpravo napake, da bo stabilno in kakovostno napajanje z električno energijo lahko zagotovljeno tudi v prihodnje.

V času odprave okvare bo za vse odjemalce električne energije, ki so priklopljeni na razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Gorica, Vrtojba, Ajdovščina, Idrija, Žiri, Cerkno, Tolmin in Plave, zagotovljeno samo napajanje z električno energijo izključno iz proizvodnje Soških elektrarn Nova Gorica (SENG). Severna Primorska bo tako v nedeljo, 21. septembra 2014, od 6. ure do 9. ure v tako imenovanem otočnem obratovanju. Takšen način obratovanja se v današnjih razmerah vzpostavlja le izjemoma, ker vnaša povečana tveganja za izpad napajanja odjema in nižji nivo kakovosti dobavljene električne energije. Iz družbe ELES sporočajo, da bi bilo stanje bistveno ugodnejše, če bi bila dokončana prenova v Renčah in s tem zaključena 110 kV povezava med Sežano in Vrtojbo. V družbi ELES izpostavljajo, da je v danih razmerah to edina možna rešitev, da se izognejo popolnemu izklopu električne energije v času odprave napake. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, je ponovno izpostavil problematiko napajanja severne Primorske z električno energijo: »V družbi ELES že nekaj časa poudarjamo, da je v veliki meri onemogočena ne samo odprava napak na DV na tem območju, ampak tudi redno vzdrževanje elektroenergetskih prenosnih naprav na območju severne Primorske, kar dodatno povečuje tveganje izpada le-teh. V kolikor bi lahko že dokončali prenovo v Renčah, bi bila tudi zaključena 110 kV povezava med Sežano in Vrtojbo in odjemalci električne energije na območju severne Primorske odprave napake na DV Ajdovščina–Divača sploh ne bi zaznali. Tako nam v dani situaciji preostane samo vzpostavitev otočnega obratovanja iz SENG za severno Primorsko, kar pomeni možnost slabše oskrbe z električno energijo ali celo izpad v času odprave napake.«

Za ELES je ključnega pomena nenehno zagotavljanje varnega, zanesljivega in neprekinjenega prenosna električne energije za vse uporabnike v Sloveniji. V družbi ELES si bodo tudi v prihodnje prizadevali, da v primeru nepredvidenih okvar zagotovijo električno energijo vsem odjemalcem. Zato bodo v letošnjem letu namenili za posodobitev in izgradnjo 40 milijonov evrov, od tega so namenili osem milijonov evrov za odpravo škode po havariji februarja letos.

Vir: ELES


© 2012 - 2024 Portal Energetika