Novica

Odsvojitev 110 kV prosto zračnega stikališča lociranega na zemljiščih k.o. Dobovec

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na dopisni seji 20. marca 2014 podala soglasje družbi Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o. za odsvojitev 110 kV prosto zračnega stikališča lociranega na zemljiščih parc. št. 514/13, 511/5, 511/4, 511/3 in 509/5, vse k.o. Dobovec.

Foto: TET

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. V skladu z navedenim je družba Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., podala vlogo za soglasje za odsvojitev 110 kV prosto zračnega stikališča, vse k.o. Dobovec.
 
Po proučitvi je bilo ugotovljeno, da v zadevi ne gre za eno izmed situacij po 23. členu uredbe, ki določa kdaj vlada ne izda soglasja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika