Novica

Oktobra 2024 formalen odstop Slovenije od Pogodbe o energetski listini

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je 197. dopisni seji sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o odstopu Unije od Pogodbe o energetski listini.

Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o odstopu Unije od Pogodbe o energetski listini, saj se zaveda nujnosti končanja trenutnega brezizhodnega položaja in potrebe po odgovornem ravnanju EU napram ostalim državam pogodbenicam ter s tem omogočiti nadaljevanje postopka modernizacije. Prav tako Slovenija tudi sama v njeni modernizaciji ne prepoznava dovoljšne mere napredka in je svoj odstop na podlagi sprejete Pobude za odstop od Pogodbe o energetski listini v Odboru Državnega zbora za zunanjo politiko dne 16. novembra 2022 že notificirala pri depozitarju, Vladi Republike Portugalske. Odstop Slovenije od Pogodbe o energetski listini bo v veljavo stopil s 14. oktobrom 2024. Ob tem poudarja, da podpira možnost, da tiste države članice EU, ki si to želijo, ostanejo pogodbenice prenovljene Pogodbe o energetski listini.

Od julija 2019 do junija 2022 so potekala večstranska pogajanja za posodobitev Pogodbe o energetski listini. Na Konferenci podpisnic energetske listine 24. junija 2022 je bil dosežen načelni dogovor o zaključku pogajanj. Formalno glasovanje je bilo predvideno na Konferenci v novembru. Kljub intenzivnemu usklajevanju v Svetu EU ni bilo mogoče zagotoviti kvalificirane večine za sklep EU ali Euratom, ki bi EU in Euratom omogočil sodelovanje pri glasovanju na novembrskem zasedanju Konference podpisnic energetske listine in podporo predlogov modernizacije.

Za sprejetje predlogov modernizacije na Konferenci podpisnic energetske listine je potrebno soglasje in ker EU ni imela mandata za glasovanje, modernizacijskega svežnja ni bilo mogoče sprejeti. Za začetek veljavnosti ali začasno uporabo posodobljene Pogodbe o energetski listini je potrebno v okviru EU tudi soglasje Evropskega parlamenta, ki pa je jasno navedel, da ne podpira njene reforme, ter EU in države članice pozval, naj organizirajo usklajen odstop od nje.

Posledično ni pravnih in/ali institucionalnih možnosti za sprejetje in učinkovito izvajanje posodobitve Pogodbe o energetski listini, kar je pogoj, da EU ostane njena pogodbenica. V nasprotnem primeru bi zaradi zastarelih določb med drugim tudi o zaščiti naložb in reševanju naložbenih sporov prišlo do kršitev prava EU. Zato je Evropska komisija predlagala odstop Unije od Pogodbe o energetski listini.

Odstop Unije od Pogodbe o energetski listini ne zavezuje posameznih držav članic k usklajenemu odstopu. Slovenija je od Pogodbe o energetski listini odstopila. Odstop bo začel učinkovati 14. 10. 2024.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika