Novica

Otvoritev največje sončne elektrarne v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Družba HESS je ob vodnem zajetju hidroelektrarne Brežice uradno odprla do zdaj največjo sončno elektrarno v državi z močjo 6 megavatov, ki se razprostira na šestih hektarjih ob reki Savi. Skupaj s hidroelektrarno HE Brežice sončna elektrarna FEBR D3 predstavlja hibridni sistem sončne in vodne energije.

Postavitev velike sončne elektrarne podpira cilje prehoda na nizko ogljično gospodarstvo in učinkovito rabo obnovljivih virov.

Velika sončna elektrarna z močjo 6 MWp leži na desnem bregu reke Save v bližini Brežic. Je prva sončna elektrarna v Sloveniji, ki je po kablovodu priključena na prenosno 110 kV omrežje in deluje kot četrti agregat hidroelektrarne HE Brežice. Skupaj s pretočno akumulacijo HE Brežice predstavljata hibridni sistem sonca in vode za proizvodnjo električne energije.

Ob uradnem odprtju je direktor družbe HESS Bogdan Barbič poudaril uspešno povezovanje sončne in hidroenergije kot vzorčni primer lokalno vodenega mešanega vira. Pretočna akumulacija HE Brežice ima v takšnem hibridnem sistemu vlogo baterije oziroma hranilnika energije. Ob sončnih dneh, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne večja, lahko z uravnavanjem skupne proizvodnje s hidroelektrarno del vodne energije shranimo v pretočni akumulaciji, v času manjše proizvodnje iz sončne elektrarne pa jo ponovno uporabimo. Tak hibridni sistem predstavlja primer uspešnega povezovanja različnih obnovljivih virov energije in njihove najučinkovitejše rabe.

Otvoritve se je udeležil minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril, da so nam naši predniki zapustili trden energetski sistem. Na prvi poletni dan proslavljamo pomemben korak v pridobivanju zelene energije in energetski neodvisnosti.

Sončna elektrarna bo s svojo letno proizvodnjo električne energije zadostila potrebam okoli 1.800 gospodinjstev. Pri tem bo brez izpustov toplogrednih plinov zagotavljala čisto, okolju prijazno in neslišno proizvodnjo električne energije naslednjih 30 let.

Generalni direktor družbe GEN energija dr. Dejan Paravan je izpostavil zmotno razmišljanje o zgolj ali jedrski ali energiji, pridobljeni iz obnovljivih virov. Povedal je, da bo potrebno preseči umeten konflikt med obnovljivimi viri in jedrsko energijo, saj se ti dve tehnologiji dopolnjujeta in bo za energetsko neodvisnost potrebno vpeljati tako eno kot drugo.

Sončna elektrarna Brežice je tudi eden prvih primerov agrofotovoltaike v Sloveniji. Kombinirana raba zemljišč za proizvodnjo električne energije iz sončnih panelov ob hkratni rabi tal v kmetijske namene lahko s primerno tehnično zasnovo poveča učinkovitost rabe zemljišč, nudi varstvo rastlinam in živalim, omogoča večji hektarski donos in zmanjšuje potrebo po namakanju do 20 odstotkov.

Vir: HESS


© 2012 - 2024 Portal Energetika