Novica

Pomemben vir obnovljive energije v Sloveniji je vodna energija

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Danes je minister Gašperšič v okviru konference »Berlin Energy Transition Dialogue – Towards a Global Energiewende«, ki poteka v Berlinu, sodeloval na ministrskem panelu na temo pomembnih mednarodnih projektov s področja obnovljivih virov energije.

V svojem govoru je minister Gašperšič med drugim poudaril, da je Slovenija bogata s hidroenergijo, ki pa še ni dovolj izkoriščena, le do 40 %. Da bi povečali delež obnovljivih virov energije iz vodne energije Slovenija načrtuje nadaljnje izkoriščanje energije predvsem dveh rek, Save in Mure. Do leta 2032 načrtujemo  izgradnjo 10 novih hidroelektrarn na reki Savi, z dodatnima dvema načrtovanima na reki Muri. Navedeni projekti se dotikajo tudi vprašanja čezmejnega upravljanja reke, zato smo ustanovili zgleden projekt čezmejnega upravljanja reke skupaj s Hrvaško, ki se ne nanaša samo na izgradnjo 4 novih hidroelektrarn na obeh straneh meje, ampak tudi na zaščito pred poplavami in rečni promet tudi kot turistično dejavnost. Projekt smo prijavili v okviru Podonavske makroregionalne strategije, ki bo služil  kot pozitiven primer pri skupnem izkoriščanja obnovljivih virov energije za celotno regijo.

Minister je pri tem izpostavil vprašanje uravnoteženja biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave z večjo uporabo obnovljivih virov energije. Slovenija ima skoraj 40% svojega ozemlja v skladu s pravili EU o varstvu biotske raznovrstnosti, zato bo potrebno najti rešitev tega izziva na evropski ravni, še posebej, če bomo še naprej spodbujali uporabo obnovljivih virov energije. Za to pa potrebujemo sprejetje jasnih in zavezujočih evropskih smernic v najkrajšem možnem času.

Ob robu konference se je minister Gašperšič ločeno sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za okolje in energijo Kraljevine Švedske, Nilsonom Vikmångom. Izmenjala sta poglede na vprašanja, kako zagotoviti prehod s fosilnih na nizkoogljične vire, kako vidita dolgoročno rabo jedrske energije ter tudi kako dolgoročno spodbujati rabo OVE in URE.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika