Novica

Ponovno določene najvišje dovoljene cene pogonskih goriv (NMB-95, dizel)

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je na 374. dopisni seji zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, ponovno izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Uredba za naslednje 3 mesece določa najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,560 evra za liter, za dizel pa 1,668 evra za liter. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7-dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene Evropski komisiji za Weekly Oil Bulletin.

Najvišja dovoljena veleprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,540 evra za liter, za dizel pa 1,648 evra za liter. Najvišji možni veleprodajni ceni sta za 0,02 evra/liter nižji od določene drobnoprodajne cene, kar po oceni vlade omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem.

Uredba nalaga podjetjem, da zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov, ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa, za čas trajanja ukrepa določila primerno nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2022 in velja do vključno 10. avgusta 2022.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika