Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v decembru 2019 proizvedla 540.560 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514.396 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2019 segrevala povprečno za 1,0 ºC in največ za 1,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru 2019 znašal 0,12 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra 2019 pa 30,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2019 znašal 0,001 % letne omejitve, v celotnem letu 2019 pa 0,025 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru 2019 je znašal 0,04 % letne omejitve, skupni za celotno leto 2019 pa 1,06 % letne omejitve.

V decembru 2019 je bilo uskladiščenih 2,269 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika