Novica

Povračilo stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu zaradi posledic letošnjega žleda na elektroenergetski infrastrukturi

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti projekt 2430-14-0007 "Povračilo stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu zaradi posledic žleda med 30.1. in 27.2.2014 na elektroenergetski infrastrukturi".

Naravna nesreča v obliki žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 na območju Republike Slovenije je povzročila enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjih desetletjih. Praktično vsa družbena, gospodarska in naravna področja so utrpela velike izgube. Škoda v obliki izpada električne energije je ohromila vsakodnevno življenje prebivalstva. Podjetja so se soočila z motnjami v procesih proizvodnje.

Zaradi izpada večjega števila ključnih elektrovodov je zato prišlo tudi do množične uporabe agregatov, katerih stroški uporabe (prevoz, najem, namestitev, servisiranje in gorivo) so upravičeni skladno z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Za povračilo navedenih stroškov je MZIP prejelo več kot 2.000 vlog v skupni višini 3,43 mio EUR. Ocenjuje se, da bo mogoče priznati okoli 2 mio EUR upravičenih stroškov.

Na podlagi sprejetega Delnega programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 se za povračila upravičenih stroškov uporabe agregatov zagotavljajo sredstva proračunske rezerve v višini 800.000 EUR. Ker ta znesek skoraj zagotovo ne bo zadoščal za poplačilo vseh upravičenih stroškov, bodo povračila izplačana sorazmerno, v deležu, ki ga glede na celotni upravičeni znesek dopuščajo razpoložljiva sredstva.

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika