Novica

Predlog MOL za začasno zadržanje Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov za vlado nedopusten

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 171. dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ali vsaj njenega 16. člena oziroma Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Ustavnemu sodišču vlada predlaga, da predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb zavrne.

Vlada je sprejela sklep, da sprejme Mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23 in 120/23) ali vsaj njenega 16. člena oziroma Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 120/23) in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Pobudnici MOL Slovenija, trgovsko podjetje, d.o.o. in MOL & Ina, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. predlagata Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da zadrži izvrševanje izpodbijanih uredb, ker je vlada s sprejetjem izpodbijanih uredb presegla svoja ustavna in zakonska pooblastila, kar pomeni neposredno in neizogibno škodo za prodajalce naftnih derivatov, med njimi tudi pobudnic. Pobudnici prav tako navajata, da lahko izguba pri poslovanju, ki nastaja pobudnicam, privede do tega, da ne bodo več sposobni zagotavljati potreb po naftnih derivatih v Sloveniji, v končni posledici pa lahko privede do insolventnosti prodajalcev naftnih derivatov.

Vlada meni, da sta pobuda in posledično predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb nedopustna in zato primarno predlaga Ustavnemu sodišču, da pobudo in predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb zavrže. Podredno pa Ustavnemu sodišču predlaga, da predlog pobudnic za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih uredb zavrne, saj pobudnici nista izkazali, da bi jima lahko zaradi izvrševanja izpodbijanih določb nastale težko popravljive škodljive posledice oziroma da bi z nezadržanjem izpodbijanih uredb nastale večje težko popravljive škodljive posledice kot z zadržanjem.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika