Novica

Priprava državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vlada RS je imenovala tudi delovno skupino za pripravo državnega prostorskega načrta za omenjeni prenosni plinovod.

Prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice je del načrtovanega plinovodnega omrežja, ki se vključuje v mednarodne projekte povečevanja uvoznih zmogljivosti in števila virov ter prenosa zemeljskega plina preko ozemlja Republike Slovenije. Skupaj s kompresorskimi postajami in drugimi prenosnimi plinovodi bo v celoti zaokrožil neposredno povezavo med Madžarsko in Italijo ter oskrbo slovenskega prenosnega plinovodnega sistema oziroma zagotovil dodatno mednarodno plinovodno povezavo in hkrati dodatno transportno pot in nov vir za povečano učinkovitost in zanesljivost oskrbe domačega trga z zemeljskim plinom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika