Novica

Program izvedbe objektov za izgradnjo HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice.

Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice obravnava obseg, ocenjeno investicijsko vrednost izgradnje, vire financiranja in terminski plan s povzetkom opisov izgradnje za akumulacijski bazen HE Brežice ter ukrepe in ureditve poplavne varnosti Krške vasi s pritoki akumulacijskega bazena HE Brežice. Ureditve so načrtovane za obdobje 2013 – 2017.


Investicija je vredna 173.118.550 evrov. Viri financiranja pa so: Vodni sklad 156.718.409 evrov, ELES d.o.o. 5.706.725 evrov in HESS d.o.o. 10.693.416 evrov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika