Novica

Registracija udeležencev na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Registracija udeležencev na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom po uredbi REMIT.

Javna agencija RS za energijo (v nadaljevanju agencija) skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT, št. 1227/2011) intenzivno izvaja vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev skupnega evropskega registra udeležencev na trgu s ciljem, da bi povečali splošno preglednost in celovitost veleprodajnih energetskih trgov. Skladno s tem razvija nacionalni register tržnih udeležencev, ki se bo integriral z evropskim registrom CEREMP, s katerim bo upravljal ACER (Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev). Nacionalni in evropski register tržnih udeležencev bosta imela pomembno vlogo pri izvajanju prenovljene metodologije nadzora energetskih trgov, ki jo bo agencija implementirala na podlagi novega Energetskega zakona (EZ-1). Glavni cilji implementacije nacionalnega registra so optimalna uporabniška izkušnja, procesna učinkovitost in zmanjševanje administrativnih bremen pri vseh deležnikih. Agencija je te cilje dosegla s povezovanjem svojega sistema z različnimi poslovnimi sistemi drugih subjektov, ki zagotavljajo različne podatkovne storitve (AJPES, VIES, Borzen, ENTSO-E). V procesu registracije se tako sproti samodejno preverjajo določeni posredovani podatki, uporabniku pa se na podlagi uporabe standardiziranih identifikatorjev zagotovijo v naprej izpolnjeni spletni obrazci s podatki iz konsolidirane baze podatkov agencije.
 
Agencija bo v drugi polovici aprila 2014 organizirala srečanje, na katerem bo predstavila register ter svoje že izvedene in načrtovane aktivnosti pri implementaciji uredbe REMIT v Sloveniji. Na srečanje, na katerem bomo tudi v živo predstavili proces registracije udeleženca na trgu v register CEREMP, bodo vabljeni predstavniki zavezancev za registracijo skladno z uredbo. Seveda bo dovolj časa tudi za razpravo in odgovore na vprašanja udeležencev.
 
Za predhodno seznanitev z aktivnostmi na področju REMIT priporočamo ogled naslednjih virov:

Vir: JARSE


© 2012 - 2021 Portal Energetika