Novica

Soglasje vlade k Poslovnemu načrtu ARAO za leti 2024-2025

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na odboru dala soglasje k Poslovnemu načrtu ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za leti 2024 - 2025, ki ga je sprejel upravni odbor ARAO na svoji 43. korespondenčni seji dne 16. novembra 2023.

V letih 2024 in 2025 bo ARAO na področju nalog javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (RAO) zagotavljal izgradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO) in začetne dejavnosti priprave NSRAO iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) za odlaganje.

Izgradnja odlagališča NSRAO je ključna naloga javne službe na področju ravnanja z RAO, ki nastajajo pri proizvodnji električne energije v NEK in institucionalnih RAO (IRAO), ki v Republiki Sloveniji nastajajo pri uporabi virov sevanja v industriji, medicini in raziskovalnih dejavnostih. Odlagališče NSRAO je načrtovano za polovico NSRAO iz NEK in vse IRAO. Zgrajen bo en odlagalni silos, tehnološki in drugi objekti ter pripadajoča infrastruktura.

Gradnjo odlagališča NSRAO vodi ARAO v imenu in za račun investitorja, ki je Vlada Republike Slovenije. ARAO bo kot predstavnik investitorja (naročnika) izvajal načrtovanje, naročanje, spremljanje in kontrolo storitev ter neodvisni nadzor naročnika v fazi gradnje (super nadzor).

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika