Novica

Sprejeto Letno poročilo družbe Borzen za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 146. redni seji sprejela Letno poročilo družbe Borzen za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta.

Vlada RS je v sprejetem letnem poročilu odločila, da se bilančni dobiček leta 2016 v znesku 1.424.761,63 evra nameni za izplačilo ustanovitelju v višini 1.000.000,00 evrov v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek dobička v višini 424.761,63 evra pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Podelila je razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2016. Tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica, se sicer lahko uveljavljajo zahtevki iz odgovornosti za škodo.

Vlada je sprejela tudi Sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika