Novica

Spremenjena sestava Delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Vlada RS je na današnji 75. redni seji sprejela spremembo Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij zaradi imenovanja novega člana v delovno skupino.

V delovni skupini Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij se z mesta člana razreši Ajda Cuderman in namesto nje imenuje Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Odbor Državnega zbora RS za infrastrukturo, okolje in prostor je pozval Vlado Republike Slovenije k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij  dne 30. 5. 2019, ki je bil nazadnje spremenjen dne 26. 11. 2020.

Skupino sestavljajo:

  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki skupino tudi vodi,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za okolje,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za finance,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
  • predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika