Novica

Ukinjena oprostitev plačevanja prispevka OVE+SPTE za bencinsko gorivo izven avtocest in hitrih cest

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 109. dopisni seji izdala spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba s 4. julijem 2023 uvaja ponovno plačevanje prispevka OVE+SPTE za bencinsko gorivo NMB-95 na prodajnih mestih, kjer velja sistem regulacije maloprodajnih cen naftnih derivatov.

Zaradi razmer na trgu motornih goriv je Vlada RS v letu 2022 sprejela dve spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katerima je v okviru blaženja draginje za motorni bencin in dizel začasno uveljavila oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju besedila: prispevek OVE+SPTE). Pri tem oprostitev prispevka OVE+SPTE za motorni bencin ni veljala na avtocestah in hitrih cestah, medtem ko je oprostitev prispevka OVE+SPTE za dizel veljala na vseh cestah. Cene za motorni bencin in dizel, ki se kot naftna derivata prodajata na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest, določa Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Z junijsko spremembo uredbe se je pri oblikovanju maloprodajne cene dizelskega goriva na avtocestah in hitrih cestah ponovno uveljavilo plačevanje prispevka OVE+SPTE.

Ker so se razmere na trgu dobave energije za motorni bencin spremenile do te mere, da začasni ukrep oprostitve prispevka OVE+SPTE izven avtocest in hitrih cest ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka OVE+SPTE tudi za dobavljeno bencinsko gorivo, čigar cena se določa na podlagi uredbe o regulaciji cen (neosvinčeni motorni bencin 95 - oktanski, krajše: NMB-95) in sicer na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest. Za dizelsko gorivo izven avtocest in hitrih cest oprostitev plačila prispevka OVE+SPTE še zmeraj ostaja.

S spremenjeno uredbo se z 4. julijem 2023 ob vnovični spremembi reguliranih cen naftnih derivatov pri oblikovanju maloprodajne cene bencinskega goriva NMB-95 ponovno dodaja prispevek OVE+SPTE, kar pomeni, da je obveznost plačevanja prispevka OVE+SPTE za bencinsko gorivo ponovno v veljavi za vse lokacije prodajnih mest.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika