Novica

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

V zadnji tretjini leta bo zaradi znižanja prispevka zbranih cca. 8 milijonov manj sredstev za zagotavljanje podpor električni energiji, proizvedeni iz OVE in v SPTE.

Vlada RS je prav tako sklenila da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor do 31. 10. 2013 pripravi jasne usmeritve z vidika stabilnosti poslovnega okolja za podjetja za prihodnja leta, ki bi hkrati zagotavljala tudi zadostna sredstva za izvajanje podporne sheme. Namen tega je dati jasen signal industriji in drugim odjemalcem, za investicijske odločitve tehnološkega posodabljanja v smeri učinkovitejše rabe energije in s tem znižanjem stroškov energije.

Vlada se je namreč v koalicijski pogodbi zavezala, da bo v treh mesecih spremenila sistem prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE s ciljem razbremeniti slovensko industrijo z znižanjem cen električne energije za 10 odstotkov.

Vlada RS je tako 18. 7. 2013 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Omenjena uredba določa, da Vlada s sklepom določi ponderje posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije, pri čemer upošteva obseg in značilnosti odjema posamezne skupine končnih odjemalcev, sorazmernost obremenitve posameznih skupin končnih odjemalcev in preprečevanje obremenitev, ki bi postavila določeno skupino odjemalcev v nekonkurenčen položaj na trgu ali drugače izkrivljala konkurenco. Pri pregledu Uredbe je bilo ugotovljeno, da je potrebno v Uredbi in ne sklepu določiti tudi višino ponderjev za posamezne odjemne skupine, ki se določa glede na težo obremenitve posamezne odjemne skupine s prispevkom za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Z uredbo določene ponderje za odjemne skupine, bo upoštevala Javna agencija Republike Slovenije za energijo pri pripravi novega Akta o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Zaradi spremembe vrednosti ponderjev, ob nespremenjenem povprečnem mesečnem prispevku 1,22335 EUR/kW se ne bo spremenila višina prispevka za gospodinjstva in odjemalce priključene na nizki napetosti. Prispevek odjemalcem priključenim na srednji in visoki napetosti pa se bo znižal od 40 do 47 %. Skupno znižanje obremenitve gospodarstva s prispevkom za spodbujanje OVE in soproizvodnje bo od septembra do konca decembra 2013 zneslo okrog 8 mio EUR.


© 2012 - 2024 Portal Energetika