Novica

V kratkem na voljo subvencije za lesne pelete

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

9. decembra 2022 je bil sprejet Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki upravičenim fizičnim osebam omogoča subvencioniranje nakupa lesnih peletov. V kratkem bo Center za podpore omogočil oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije.

Skladno z Zakonom o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) je upravičenec do subvencij za nakup lesnih peletov fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravil nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva.

Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov. Subvencija znaša 100 evrov za eno tono peletov.

Center za podpore bo po sprejemu podzakonskega predpisa predvidoma do konca januarja 2023 omogočil oddajo vlog upravičencem za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije.

Dokazila, ki jih bo moral predložiti upravičenec, so:

  • veljaven račun, izdan v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022,
  • potrdilo o plačilu računa,
  • dokazilo o vgrajeni napravi.

Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še pet let od izplačila subvencije.

Nadaljnja navodila (način izplačila, podrobnejši pogoji glede dokazil in izplačil upravičencem, ipd.) bo center za podpore objavljal sproti na svoji spletni strani.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika